HÖSTERBJUDANDE

Fullända din potential!!!! Boka tid för ett kostnadsfritt Coachsamtal och känn efter om Coaching är något för dig.

StarCoach AB är grundat av Lars Sjöberg och är ett företag som erbjuder professionell Coaching enligt ICF. ICF står för International Coach Federation och borgar för en seriös, renodlad form av Coaching. Företagets kompetens bygger på de erfarenheter, begåvningar och utbildningar som företagets grundare har. Lars är Civilingenjör och har lagt en karriär inom Industrin bakom sig för att arbeta med Coaching. Lars tränar och instruerar även Karate sedan 30 år tillbaka. Med svart bälte av fjärde graden är han även High Grade Sensei och ledare för en av landets äldsta karateklubbar.