Coaching innebär att ett professionellt förhållande mellan Coach och Klient upprättas. Med sin Coach reflekterar, utforskar och klargör Klienten sina tankar och kommer själv på svaren. Både Coach och Klient har intentionen av att nå de uppsatta målen.

Hur går det till?

Vanligtvis säljs Coaching i ett paket om 6 samtal. Samtalen som varar ca 45-60 min bör hållas på en lugn plats så att samtalet fortlöper utan störningar exempelvis mötesrum, lounger eller hotellobbys. Det första samtalet kallas upptaktsamtal och tar längre tid ca 1,5-2h. Ett kontrakt även kallat “coachingöverenskommelse” upprättas mellan Coach och Klient. Inom Coaching blickar man framåt och Klienten arbetar mot egna uppsatta mål. Klienten får hjälp med att sätta upp ett tydligt mål att arbeta mot under samtalsserien en sk Stor Agenda. I slutet av varje samtal sätter klienten även upp en sk Liten Agenda, delmål som uppnås till nästa samtal. Under samtalen är Coachen din hjälp för att utforska, reflektera, skapa perspektiv och klargöra dina tankar och idéer. Coachen har olika övningar och verktyg att tillgå som tex identifierar potentialer vilka sedan Klienten formulerar till konkreta mål.

Vem kan bli coachad?

För att kunna bli coachad bör du ha ett intresse av att bli coachad. Med det menas att du som klient har en vilja att arbeta mot dina mål även om du kanske inte har några konkreta mål klara för dig när du kommer till första samtalet. Det finns personer som mycket tydligt har klart för sig vad man vill uppnå och vilka mål man vill nå. Sedan finns det personer som inte riktigt har klart för sig vad de vill uppnå. Där hjälper Coachen och coachsamtalet dig med att utkristallisera och identifiera mål som passar just dig. Du som klient måste vara mentalt frisk. Coaching är just coaching och skiljs från tex terapi, mentalvård och medicinsk rådgivning.

Vilken nytta gör coaching?

Coaching anlitas av företag, idrottare och privatpersoner för att nå uppsatta mål (och är villiga till att göra det). Tydliga mätbara mål ökar motivationen och prestationsförmågan. Det finns att läsa i studier att medianen hos ROI (Return Of Investment) ligger på 344% för privatpersoner och så högt som 700% för företag. Andra vinster med Coaching är tex kartläggning av grundläggande värderingar, klargörande effekter, se nya möjligheter, nytänkande, personlig utveckling mm.

Mer om ICF

ICF (International Coach Federation) är en internationell organisation som utbildar coacher, upprätthåller coachingens standard och certifierar coacher. För att erhålla etiska standarder och en hög yrkesmässig nivå inrättades ICF 1996. ICF arbetar med att bygga upp, stödja och upprätthålla en hög bra nivå inom coachingyrket i världen.
Organisationen utvärderar, godkänner och ackrediterar coachingskolorna i förhållande till ICF standarder.