Starcoach AB är ett företag som erbjuder proffessionell coaching enligt ICF. Företagets grundare Lars Sjöberg är Civilingenjör och har en internationell bakgrund inom näringslivet som bl.a. Sales Manager. Parallellt med sitt yrkesliv tränar, leder och instruerar Lars Karate.  Oyama Karate Kai OKK (www.oyama.se) är en av Sveriges äldsta Budoföreningar. Klubben har har varit verksam i 43 år och är en pionjär inom Svensk Karate.

Lars tankar om budo, ledarskap, motivation och Coaching

”Under mina nästan 30 års arbete och träning med OKK har jag lärt mig viktiga

erfarenheter inom såväl hård, diciplinerad träning som vad ett hållbart ledarskap innebär. Budo är karaktärsdanande och dess kodex som härstammar från Samurajerna innebär Ödmjukhet, Diciplin, Ansvar, Respekt och livslångt lärande.

Samurajens kodex är den gemensamma nämnaren för alla budoarter

(Karate, Judo, Kendo, Aikido, Ju Jutsu mm). 

Jag anser att det är extra utmanande att leda en idéell förening då klubbens medlemmar måste känna glädje, progress och motivation för att fortsätta (annars lämnar de klubben och gör ngt annat). När vi känner detta har vi de rätta förutsättningarna för att trivas och utvecklas. Kärnan för att lyckas med det man tar sig för är att man har motivation. Jag förespråkar en motivation som är sprungen ur glädje, meningsfullhet och uppmuntran.

Det sistnämnda är anledningen till att jag valt att arbeta med Coaching. Jag brinner för att se människor utvecklas och nå sina mål. Inom Coachingen jobbar vi med positiva och uppmuntrande anslag. Jag har av egen erfarenhet upplevt vilka positiva och dynamiska energier som genereras  ur detta”