Varför är våra värderingar så viktiga?

15 september, 2014
in Blog

Så här dagen efter valet är det lämpligt att ta upp ämnet grundläggande värderingar som jag skrev om förra veckan.

Värderingar står för allt som är grundläggande och värdefullt för oss. Våra värderingar formas under vår uppväxt men också under vår resa på livets stig.

Värderingarnas funktion kan delas in i fyra delar (enl Rokeach, 1976)

1) VÄGVISARE för våra handlingar, åsikter och attityder.

2) PLAN för vår konfliktlösning och våra beslut.

3) MOTIVATION-Värderingarna är drivkraften bakom vårt beteende

4) GRUNDPELARE FÖR SJÄLVKÄNSLA-Värderingarna hjälper till att upprätthålla och öka vår självkänsla.

En Certifierad Coach kan hjälpa dig att ta fram dina grundläggande värderingar.

Boka tid för 30 min kostnadsfri TestCoaching på 0733-999 888

Lars Sjöberg på StarCoach har sitt kontor i World Trade Center och Coachar både företagsklienter och privatpersoner som vill nå sin fulla potential.

Lycka till och VÄLKOMMEN!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *